www.eprace.edu.pl » zawal-serca » Przegląd literatury pomocniczej dla osiągnięcia celu pracy

Przegląd literatury pomocniczej dla osiągnięcia celu pracyPodrozdzialy w tym rozdziale:


Etiologia, patogeneza oraz czynniki ryzyka zawału mięśnia sercowego


Biologiczne następstwa zawału mięśnia sercowego


Psychologiczne następstwa zawału mięśnia sercowego


Społeczne następstwa zawału mięśnia sercowego


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.