www.eprace.edu.pl » zawal-serca » Wnioski

Wnioski

1. Zawał mięśnia sercowego ma istotny wpływ na szereg biologicznych, psychologicznych i społecznych konsekwencji, wzajemnie się przenikających.

2. Ze względu na specyfikę Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i chorych po zawale mięśnia sercowego pielęgniarz powinien odznaczać się szczególnymi cechami, jak na przykład: wyjątkowa dyspozycyjność, szybkość podejmowania decyzji i zdecydowanie w działaniu.

3. W opinii pacjentów Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach najbardziej cenionymi przymiotami pielęgniarza są: sumienność, cierpliwość, profesjonalizm i serdeczne podejście do chorego.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.