www.eprace.edu.pl » zawal-serca

Bio-psycho-społeczne następstwa zawału mięśnia sercowego oraz rola pielęgniarza w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej - na przykładzie Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach

Autor:

Artur Smalira

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

licencjacka

Promotor:

dr hab.n.med. Ewa Maria Ziółko

Recenzent:

dr n.med. Jacek Bucior

Uczelnia:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Kierunek:

pielęgniarstwo

Data powstania:

2005-06-18

Data zamieszczenia na portalu:

2010-01-10 00:25:16

Opis pracy:

Praca opisuje następstwa zawału mięśnia sercowego- w kontekście biologicznym, psychologicznym i społecznym oraz przedstawia rolę pielęgniarza w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.