www.eprace.edu.pl » zawal-serca » Piśmiennictwo

Piśmiennictwo

 1. Bishop G. „Psychologia zdrowia”, wyd.I, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2000

 2. Formański J. „Psychologia”, wyd.I, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1998

 3. Gołąb B. „Podstawy anatomii człowieka”, wyd.I, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 2000

 4. Gryglewski R., Szczeklik A. „Sercu na ratunek”, wyd.I, Wiedza Powszechna, Warszawa 1979

 5. Halhuber C., Halhuber M. „Ryzyko zawału“, Wydawnictwo Interspar,Ma-Gro, Warszawa 1998

 6. Kunzel D. „Nowe życie po zawale”, wyd.I, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1999

 7. Selye H. „Stres okiełznany”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977

 8. Wilson V. „Pielęgniarstwo kardiologiczne”, wyd.I, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1988

 9. Wrześniewski K., Dobrolubow U. „Jak żyć po zawale serca?”, wyd.II, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1988

 10. Choroby serca. Diagnostyka i terapia”, red. Polońskiego L., wyd.I polskie, Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wrocław 2000

 11. „Choroby serca u kobiet” red. Świąteckiej G. , wyd. I, Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk 2001

 12. „Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych” red. Rutkowskiej E., Wydawnictwo Czelaj, Lublin 2002komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.