www.eprace.edu.pl » zawal-serca » Załączniki » Załącznik 1

Załącznik 1

ANKIETA WŁASNA DOTYCZĄCA BIO-PSYCHO-SPOŁECZNYCH NASTĘPSTW ZAWAŁU MIĘŚNIA SERCOWEGO ORAZ ROLI PIELĘGNIARZA W ODDZIALE REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

Proszę wypełnić wypunktowane miejsca. Przy pozostałych pytaniach proszę o podkreślenie odpowiedzi odpowiadających Państwa wyborowi.

CZĘŚĆ I: OGÓLNA

1.PŁEĆ:

2.WIEK: ..........LAT

3.STAN CYWILNY:.....................................

4.WYKSZTAŁCENIE:......................

5.WYKONYWANY ZAWÓD:.........................

6.CZY U KOGOŚ Z CZŁONKÓW PANA/I RODZINY WYSTĄPIŁ JUŻ KIEDYŚ ZAWAŁ MIĘŚNIA SERCOWEGO?

Jeśli tak, to czy był/a to:

7.KIEDY U PANA/I WYSTĄPIŁ ZAWAŁ SERCA (DATA)? ......................

8.W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH WYSTĄPIŁ U PANA/I ZAWAŁ?

9.W JAKICH GODZINACH WYSTĄPIŁ U PANI/A ZAWAŁ?

10.CZY PRZED ZAWAŁEM PAN/I:

CZĘŚĆ II: BIOLOGICZNE NASTĘPSTWA ZAWAŁU MIĘŚNIA SERCOWEGO

11.CZY ZMIENIŁ SIĘ PANA/I STYL ŻYCIA PO ZAWALE?

12.Z CZEGO MUSIAŁ/A PAN/I ZREZYGNOWAĆ PO ZAWALE?

13.CZY PO ZAWALE WYSTĄPIŁY U PANA/I NOWE DOLEGLIWOŚCI, JAK NP.

14.CO PO ZAWALE ZROBIŁ/A PAN/I DLA POPRAWY WŁASNEGO ZDROWIA?

15.CO NADAL STANOWI DLA PANA/I PROBLEM?

CZĘŚĆ III: PSYCHOLOGICZNE NASTĘPSTWA ZAWAŁU MIĘŚNIA SERCOWEGO

16.JAKIE UCZUCIA TARGAŁY PANEM/Ą PO ZAWALE?

17.CZEGO NAJBARDZIEJ OBAWIAŁ/A SIĘ PAN/I PO ZAWALE?

18.JAK PO ZAWALE WYGLĄDAŁY PANA/I EMOCJONALNE RELACJE Z BLISKIMI I WAŻNYMI OSOBAMI?

A) nie uległy zmianie

B) zacieśniły się (np. poczucie zwiększonej opieki i troski z ich strony)

C) rozluźniły się (np. poczucie, iż nie poświęcają mi należytej uwagi i nie zajmują się mną w

dostatecznym stopniu)

D) inne (jakie?)........................................

19.CZY OBAWIAŁ/A SIĘ PAN/I REZYGNACJI Z ŻYCIA INTYMNEGO PO ZAWALE?

20.CZY JEST PAN/I ZADOWOLONY/A ZE SWEGO OBECNEGO ŻYCIA, KONTAKTÓW Z BLISKIMI I KONDYCJI PSYCHICZNEJ?

CZĘŚĆ IV: SPOŁECZNE NASTĘPSTWA ZAWAŁU MIĘŚNIA SERCOWEGO

21.CZY PO ZAWALE PANA/I FUNKCJONOWANIE W SPOŁECZEŃSTWIE ZMIENIŁO SIĘ W SPOSÓB RADYKALNY?

22.Z CZEGO MUSIAŁ/A PAN/I ZREZYGNOWAĆ PO ZAWALE?.................................................................

23.Z CZEGO ZREZYGNOWAĆ BYŁO PANU/I NAJTRUDNIEJ?

24.CZY PO ZAWALE OBAWIAŁ/A SIĘ PAN/I, IŻ BĘDZIE ZMUSZONY/A ZREZYGNOWAĆ Z DOTYCHCZASOWEGO ŻYCIA TOWARZYSKIEGO?

25.CZY COŚ TAKIEGO NASTĄPIŁO?

26.CZY JEST PAN/I ZADOWOLONY/A ZE SWOJEGO OBECNEGO ŻYCIA, KONTAKTÓW TOWARZYSKICH I RELACJI SPOŁECZNYCH?

CZĘŚĆ V: ROLA PIELĘGNIARZA W ODDZIALE REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

27.PROSZĘ PODAĆ KILKA CECH, KTÓRYMI POWINIEN CECHOWAĆ SIĘ PERSONEL PIELĘGNIARSKI W ODDZIALE REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ?

.....................................................................................................................................................

28.CZY –WEDŁUG PANA/I- PIELĘGNIARZ/ARKA MA DUŻY WPŁYW NA CAŁOŚCIOWĄ REHABILITACJĘ KARDIOLOGICZNĄ?

Dlaczego?....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

29.CO NAJBARDZIEJ CENI PAN/I U PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO W ODDZIALE REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ?

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

30.JAKA JEST –WEDŁUG PANA/I- ROLA PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO W ODDZIALE REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ? ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Głuchołazy, dnia...................................................................komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.