www.eprace.edu.pl » zawal-serca » Zasady rehabilitacji pozawałowej » Rola pielęgniarza w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej

Rola pielęgniarza w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej

Oddziały szpitalne, w zależności od profilu leczenia, bardzo się między sobą różnią. Każdy z nich jest inny i rządzi się swoimi prawami oraz wewnętrznymi ustaleniami. Jest to zupełnie prawidłowe, chociażby ze względu na różnorodność jednostek chorobowych, ich natężenia i stanu chorych, sposobów leczenia, czasu trwania choroby.

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej jest oddziałem o tyle specyficznym, iż raczej nie trafiają do niego obłożnie chorzy, leżący i nie radzący sobie z zaspokajaniem podstawowych potrzeb fizjologicznych. Oczywiście zdarzają się i tacy pacjenci, stanowią oni jednak zdecydowaną mniejszość hospitalizowanych. Być może to właśnie ten fakt wpływa na opinie wielu osób, niezwiązanych z rehabilitacja kardiologiczna, iż praca w takim oddziale należy do lekkiej, łatwej i przyjemnej. Jest to jednak stwierdzenie mylne i niesprawiedliwe w stosunku do personelu. Stan pacjenta pozwalający mu na samodzielne poruszanie się wcale nie oznacza, iż nie należy mu poświęcić co najmniej tyle czasu, ile osobie niesprawnej.

Jaka jest więc rola personelu pielęgniarskiego w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej? Na czym polegają jego zadania i jak wygląda dzień pracy pielęgniarki/pielęgniarza w tego typu oddziale? Jak wygląda opieka nad pacjentem odbywającym pozawałowa rehabilitację kardiologiczną?

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej nie należy do oddziału zabiegowego, w którym wykonywane są duże ilości inwazyjnych zabiegów medycznych. Z tego też powodu, oprócz czynności typowo pielęgnacyjnych, kwestią priorytetową staje się relacja na linii pacjent-pielęgniarka/pielęgniarz. To właśnie dobry kontakt z personelem pielęgniarskim pacjenci traktują jako nadrzędną kwestię podczas swego pobytu w szpitalu. Wbrew pozorom utrzymanie dobrych (nie chłodnych ale też nie powodujących nadmiernego przywiązania) relacji z chorym wcale nie jest łatwym zadaniem. Rozpoczyna się ono już w momencie przyjęcia chorego do szpitala.

Pacjent przyjmowany do szpitala to w większości przypadków osoba wystraszona, odczuwająca dosyć silny lęk. Wpływają na niego zarówno przebyty niedawno zawał mięśnia sercowego, jak i perspektywa spędzenia kolejnych kilku tygodni w szpitalu, często z dala od najbliższych, na żmudnych ćwiczeniach, pośród personelu w białych fartuchach ciągle powtarzającego, jak należy zmienić swoje życie. Dlatego, już na samym początku, serdeczne powitanie nowego pacjenta, przedstawienie się, szczery uśmiech i podanie ręki pozwalają przełamać pierwsze bariery.

Kolejnym etapem jest przyjęcie pacjenta do oddziału. Oprócz pokazania pacjentowi jego sali i zapoznania z topografią oddziału przeprowadzane jest, na potrzeby dalszego procesu pielęgnowania, badanie fizykalne. Pielęgniarska ocena stanu fizykalnego pacjenta powinna być przeprowadzona w jak najkrótszym czasie od przyjęcia, z zachowaniem zasad intymności pacjenta oraz poszanowaniem jego godności osobistej. Wszelkie dane, niezbędne dla kontynuowania dalszego procesu pielęgnowania, zapisywane są w „Historii pielęgnowania pacjenta”. Dane związane z przebiegiem pielęgnacji są uzyskiwane przez pielęgniarki, które dokonują analizy potrzeb i postępu pielęgnacyjnego na podstawie:

- codziennej obserwacji stanu ogólnego pacjenta;

- wywiadu z pacjentem;

- wywiadu z lekarzem sprawującym opiekę nad danym pacjentem.

Wszystkie wnioski, związane z przebiegiem procesu pielęgnowania, są zapisywane w dokumentacji medycznej codziennie przez pielęgniarki w sposób czytelny i jednocześnie umożliwiający identyfikacje osoby dokonującej wpisu.

Każdy nowo przyjęty pacjent otrzymuje w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, farmakoterapię oraz ustalana jest najlepsza dla niego dieta (zazwyczaj przeciw miażdżycowa lub przeciw cukrzycowa). Jest on także zobowiązany regularnie uczestniczyć w zajęciach rehabilitacyjnych, prowadzonych w Dziale Usprawniania Leczniczego. Ma także możliwość skorzystania z konsultacji psychologicznej czy treningu autogennego.

Jaka jest więc rola personelu pielęgniarskiego rehabilitacji pozawałowej? Wbrew niektórym sceptycznym opiniom ogromna, co potwierdzają sami pacjenci. Większość chorych ma nakreślony swoisty ideał pielęgniarza/pielęgniarki pracujących w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej. Według opinii chorych personel pielęgniarski spełnia bardzo ważna rolę w procesie rehabilitacji kardiologicznej, przede wszystkim ze względu na swój profesjonalizm i kwalifikacje, ale także ze względu na serdeczność i cierpliwość, jaką powinni okazywać w stosunku do pacjentów. Niezbędne jest także, by personel pielęgniarski cechował się również szybkością w podejmowaniu decyzji i zdecydowaniem w działaniu.komentarze

Czyli przynies, wynies, pozamiataj. Coz za zenujacy tekst!

skomentowano: 2016-06-22 23:45:50 przez: aga

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.